Handledning 

Att dagligen möta och samtala med människor i kris och svårigheter kan vara utmanande och lärorikt, men kan också vara oerhört påfrestande i längden.

Att med hjälp av handledare och tillsammans med kollegor kunna prata om och reflektera över situationer i olika möten och samtal, är inte bara givande utan också nödvändigt.


Handledningen kan fylla många funktioner och vara ett forum för:

• personlig/professionell utveckling
• att komma vidare i arbetet
• förebygga stress och hjälp att orka vidare
• skapa ett gott klimat i arbetsgruppen

Vi kan erbjuda handledning till arbetsgrupper inom företag, socialtjänst och skola.