Parterapi & familjerådgivning 

 

I parterapi får par hjälp att hitta sätt att hålla sin relation levande, bearbeta svåra händelser eller lösa konflikter. Familjerådgivning ger stöd  och hjälp till par och familjer att fungera bättre ihop. Ibland är en separation oundviklig och då kan samtal hos oss verka för att göra denna process så lite smärtsam som möjligt. Familjrådgivning tar särskild hänsyn till barnens bästa. 

 PARTERAPI

I parterapi är det terapeutens uppgift att hjälpa par att hitta nya sätt att hålla sin relation levande och komma varandra närmare. Att visa kärlek och älska någon är inte alltid lätt. Ibland finns ingen återvändo och en separation är oundviklig. Terapeuten kan då även vara behjälplig i separationsarbetet. Ofta går det dock att hitta en lösning. I parterapi kan man med hjälp av terapeuten hitta nya sätt att hantera sina problem, få förståelse och medkänsla för sin partner och därigenom hitta tillbaka till varandra.

Problemområden kan vara:
Akuta kriser
Kommunikationsproblem
Otrohet
Rollförändringar
Skilsmässa
Missbruk
Somatiska och mentala problem
Alla olika familjekonstellationer (syskon/föräldrar/vuxna barn/svärföräldrar mm)
Kulturella skillnader
Ekonomi
Barn och partners från tidigare, bonusfamiljemedlemmar
Sexuella svårigheter
Barnuppfostran
Barnlöshet

FAMILJERÅDGIVNING


Det finns inget viktigare för oss människor än våra nära relationer. När vi väljer att leva ihop med en annan människa har vi drömmar om hur det ska bli. Vi har en inneboende längtan efter trygghet som kommer ur närhet, ömhet, intimitet, sexualitet och ömsesidig respekt. Ibland grusas våra förhoppningar. Vi har inte längre något att säga varandra. Den relation vi trodde så mycket på fungerar inte längre. Familjen genomgår många prövningar under olika perioder i livet där man kan vara i behov av stöd för att fungera bättre ihop. Familjerådgivning tar särskild hänsyn till barnens bästa. Föräldrarnas relation är barnens uppväxtmiljö där familjerådgivning kan bidra till en tryggare hemmiljö för barnen.

Tillsammans med familjerådgivaren går det att hitta nya vägar och samtalen kommer igång igen. Ibland är en separation oundviklig men också i det som inte gick finns möjligheter när vi kan förstå och acceptera varför det gick fel. Upprepade studier visar att familjerådgivning förbättrar och hjälper familjerelationer, så vänta inte för länge med att ta kontakt.


 

Problemområden kan vara:
• svårigheter att kommunicera
• attraktionen och kärleken har tagit slut
• vi bråkar mer än visar omsorg
• otrohet – svek
• ombildade familjer med dina, mina och våra barn
• svårigheter mellan generationerna
• att något svårt eller oväntat har inträffat

Ibland kan det räcka med något eller några samtal, men ofta blir det fler. Verksamheten har sträng sekretess och vi för inga journaler. Möjlighet finns också att vara anonym. Vi har mottagning i Helsingborg på Stortorget 13, vån 3.Ett parsamtal eller familjesamtal på 60 minuter kostar 1000 kr och för 90 minuter kostar det 1400 kr. 
Samtal med enskild person kostar 800 kr för 60 minuter.